Advokatska kancelarija je započela sa radom 2010. godine u Beogradu, na adresi u Dobračinoj ulici, da bi 2013. godine kancelarija promenila sedište, te se sada nalazi na adresi Kralja Milutina br 23.. 

Partneri u kancelariji imaju veliko iskustvo u oblasti privrednog prava, građanskog procesnog prava, stvarnog prava, obligacionog prava, prava intelektualne svojine, naslednog prava i poreskog prava.

Okupljeni tim advokata se sastoji od pojedinaca koji su svoja bogata iskustva sticali pružajući pravne usluge tokom obavljanja veoma značajnih poslovnih aktivnosti, za eminentne međunarodne, regionalne i domaće_kompanije.

Naš je cilj da u neposrednom kontaktu saznamo koje su realne potrebe i mogućnosti klijenta, zajedno razmotrimo predložene opcije i neprekidno budemo na raspolaganju tokom sprovođenja njegovih/njenih poslovnih poduhvata.

Posvećeni smo stvaranju okruženja koje klijentu pruža najviši nivo kvaliteta profesionalne usluge, zasnovane na poverenju i visoko stručnoj podršci u rešavanju kompleksnih pravnih pitanja.